Arts Database Test

Scoil Cheoil an Earraigh

c/o Niamh Ní Bhaoill, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí Co. Chiarraí South and West Kerry MD Voluntary Unknown Unknown Mobile: (086) 8185964
No Photo Available

Biography

Scoil Cheoil Tradisiúnta thar treimhse 5 lá is ea Scoil Cheoil an Earraigh. Tugaimid árdán do shaibhreas ceoltóirí/amhráithe traidisiúnta Chorca Dhuibhne agus deis do dhaoine tuiscint níos doimhne a fháil ar an dtraidisiún sa cheantar seo. Déanaimíd iarracht foghlaimeoirí a spreagadh chun ceoil, amhránaíocht agus rince agus aithne a chur ar cheoltóirí agus amhránaíthe ó cheantair eile agus ó thíortha thar lear. Bíonn na ceoltóirí páirteach ar mhórán leibhéil, idir cheolchoirmeacha, seisiúin, ranganna, ceardlanna agus cuairt ar ranganna go neamh-fhoirméalta rud a chuireann go mór le eispearas gach éinne a bhíonn páirteach. Bíonn béim i gconaí ar stíl, amhráin agus poirt Chorca Dhuibhne agus déanann muid ár ndícheall aitheantas a thabhairt dóibh siúd a shín ar traidisiún ar aghaidh chugainn.